Rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minis

31-10-2019 - De rapportage omschrijft de ambitie voor de komende vijf jaar en de eerste acties die partijen gezamenlijk met elkaar zullen gaan uitvoeren.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- Zorgen dat er vanaf 2020 elk jaar een groeiend aantal zorgevaluatiestudies van start gaat, met steeds kortere voorbereidingstijd.
- De implementatie van uitkomsten uit reeds afgerond evaluatieonderzoek aanjagen en monitoren (zoals die uit het Doelmatigheidsonderzoeksprogramma van ZonMw en het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland).
- Het ontwikkelen en onder de aandacht brengen van tools en spiegelinformatie voor alle partijen om tot betere implementatie te komen.
De kracht van het programma is dat het een gezamenlijk initiatief is van alle ondertekenaars van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Dit zijn de Patiëntenfederatie, FMS, V&VN, NVZ, NFU, ZKN, ZN en VWS. Het programma wordt gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstituut Nederland. Zon­- Mw is strategisch partner. Bron: NVOG