Reactie staatssecretaris op verkenning 13w-SEO

31-10-2019 - Op 24 mei jl. heeft staatssecretaris Blokhuis een brief gestuurd naar de Tweede Kamer naar aanleiding van de verkenning ten aanzien van de 13-weken SEO. Blokhuis schrijft: ‘Voordat ik een definitief besluit kan nemen over de uitvoering van het onderzoek moet duidelijk zijn wat de financiële gevolgen zijn en of de uitvoering hiervan inpasbaar is in de bredere geboortezorg. Mits het onderzoek kan worden uitgevoerd tegen aanvaardbare kosten en zonder onwenselijke afwenteling binnen de geboortezorg, ben ik van plan om ZonMW een aanvullende opdracht te verstrekken binnen het programma Zwangerschap en geboorte voor het faciliteren van landelijke wetenschappelijk onderzoek naar het eerstetrimester-SEO ter opsporing van structurele afwijkingen rond 13 weken zwangerschap’. De staatssecretaris geeft verder aan dat hij eerst overleg wil plegen met veldpartijen over de eventuele gevolgen voor de bredere geboortezorg. In een gezamenlijke reactie op de verkenning uitten de KNOV en NVOG hun zorgen over de doelmatigheid van een eerstetrimester-SEO, gelet op de te verwachten opbrengst versus de middelen die dit vergt. Zij pleiten voor een bredere discussie over het eerstetrimester-SEO in het licht van hun zorgen dat hiermee zorgverleners, inspanning en middelen worden onttrokken aan de reguliere geboortezorg. 'Ik ga graag met betrokken beroepsgroepen en patiëntenverenigingen in gesprek over de vraag hoe we dit op een goede manier een plek kunnen geven’, aldus Blokhuis.
De berichtgeving in de pers (o.a. in Medisch Contact, Parool en NOS) geeft helaas een andere voorstelling van zaken. Bron: NVOG