Afname foetale en neo-natale sterfte in ons land

31-10-2019 -  

In Europa wordt de foetale, neonatale en perinatale sterfte geregistreerd door de Euro-Peristatgroep om de sterfte-cijfers te vergelijken en rangordes op te stellen. Deze registratie bevat cijfers van 32 Europese landen, vanaf 2004. In de vergelijking wordt rekening gehouden met internationale verschil-len in registratie en beleid door cijfers over foetale sterfte vanaf 28 weken zwangerschap en neonatale sterfte vanaf 24 weken zwangerschap te gebruiken. Naar aanleiding van het onlangs uitgebrachte Euro-Peristat-rapport 2015 verscheen in het NTvG een artikel over de afname van de foetale en neonatale sterfte in ons land.
Uit het laatste Euro-Peristatrapport (2018) blijkt dat de perinatale sterfte in Nederland is afgenomen en dat Nederland is gestegen in de Europese rangorde van onderin naar de midden-moot: van plek 18 in 2004 naar plek 10 in 2015. De grootste daling (24%) wordt gezien bij de foetale sterfte over de periode 2010-2015. 
De neonatale sterfte nam af met 9%. De perinatale sterfte nam af met 18% van 5,1 naar 4,2 per 1000 geborenen. 
Nederland meet zich graag met de Scandinavische landen die in het algemeen hoger scoren in de Europese rangorde. In 2015 had Nederland een vergelijkbare foetale sterfte (2,2 per 1000 geborenen versus 2,3 per 1000 geborenen in Scandinavië). Bij de neonatale sterfte is het verschil met Scandinavië nog groot (2,0 versus 1,1 per 1000 geborenen). Het verschil in de neonatale sterfte werkt door in de perinatale sterfte daar dit de som is van de foetale en neonatale sterfte.Afname van de sterfte kan worden verklaard door veranderingen in de organisatie van zorg die in gang gezet zijn na de publicatie van het rapport ‘Een goed begin’, door veranderingen in de populatie en door een betere screening op risicofactoren. 
Ageeth Rosman

Broeders L, Achterberg PW, Waelput AJM et al. Afname van foetale en neonatale sterfte in Nederland, Vergelijking met andere Euro-Peristat-landen in 2004, 2010 en 2015. Ned Tijdschr Geneeskd. 2019 Jul 23;163