Uitbreiding hielprikscreening

31-10-2019 - Op 1 oktober 2019 zijn drie ernstige, zeldzame stofwisselingsziekten toegevoegd aan de hielprikscreening: PA, MMA en CPT. Dit betekent dat de screeningslaboratoria vanaf 1 oktober het bloed op de hielprikkaarten ook zullen onderzoeken op deze drie extra ziekten.
Voor deze uitbreiding van de hielprik is geen extra bloedafname nodig. Deze uitbreiding geldt ook voor Caribisch Nederland. Op 1 oktober 2019 gaat in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Utrecht tevens de pilot screening op ALD (adrenoleukodystrofie) van start. Dit gebeurt in het kader van de SCAN-studie: SCreening op adrenoleukodystrofie (ALD) in Nederland. ALD is een van de twaalf ziekten in de uitbreiding, en is ook een ernstige stofwisselingsziekte. Landelijke invoering van screening op ALD staat gepland in 2021.
Meer informatie over de uitbreiding van de hielprik is te vinden op: 
www.rivm.nl/hielprik/uitbreiding-hielprikscreening. Bron: NVOG & RIVM