Vacature archivaris beeld en geluid Werkgroep Historie

31-10-2019 - In het bestuur van de Werkgroep Historie is de vacature vrijgekomen voor bovengenoemde functie. Het archief beeld- en geluidsmateriaal van de werkgroep heeft betrekking op de historie van de verloskunde en gynaecologie in Nederland en de historie van de NVOG. Betrokkene beheert het archief, stelt dit beschikbaar aan de NVOG-leden en draagt zorg voor het behoud van het materiaal, zo nodig door aanpassing aan een andere gegevensdrager. Het bestuurslid neemt deel aan de bestuursvergaderingen (viermaal per jaar) en participeert in de overige taken van de werkgroep. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur wordt met name aan aios verzocht te reageren. Reacties gaarne richten aan: R.M.F. van der Weiden, voorzitter Werkgroep Historie
r.vanderweiden@franciscus.nl.