Felicia Yarde nieuwe voorzitter VAGO

22-01-2020 -

Felicia is vierdejaars AIOS in het cluster Utrecht en momenteel werkzaam in het UMCU. 
Felicia: ‘Met veel plezier en enthousiasme gaan we als VAGO-bestuur het visiedocument VAGO ‘Gynaecoloog 2025 – De Opleiding’ omzetten in concrete acties en haalbare doelen - de gynaecoloog van de toekomst is immers de AIOS van nu! Ik zal me de komende twee jaar als voorzitter inzetten om jullie belangen te behartigen en hoop dan ook vooral van jullie te horen’. Felicia maakt als VAGO-voorzitter ook deel uit van het NVOG-bestuur, waarin zij tijdens de 630ste ALV welkom werd geheten.
Bron: NVOG