Mutatie in richtlijn Tubaire EUG/ ZOL

22-01-2020 - De diagnostiek EUG dient voorafgaand aan behandeling met MTX een (vitale) IUG uit te sluiten. Helaas is gebleken dat bij het strikt volgen van de betreffende stroomdiagrammen, behorende bij de richtlijn, men direct van een echografisch verdenking EUG (fig. 1) naar behandeling EUG (fig. 3) wordt verwezen. Hierdoor wordt diagnostiek door middel van herhaalde hCG en echo overgeslagen (fig. 2).
In de tekst van de richtlijn wordt wel aangegeven dat behandeling met MTX alleen kan worden aangeboden na het uitsluiten van een vitale intra-uteriene graviditeit: 'voorafgaand aan MTX dient een vitale IUG te worden uitgesloten middels tenminste 2 seriële hCG-bepalingen en herhaalde TVE'.
Besloten is dit toe te voegen vooraf aan de start met MTX in de huidige flowdiagrammen. Berichtgeving volgt zodra de betreffende stroomdiagrammen in de richtlijn EUG/ZOL zijn aangepast.
Bron: NVOG