Buitendag Werkgroep Historie: save the date: 16 mei 2020

29-01-2020 - In de ochtend worden de voordrachten gehouden, vervolgens een lunch en daarna een rondleiding door het museum. De buitendag wordt afgesloten op een van de oudste en gezelligste terrassen van Den Haag.
Het definitieve programma en de instructies met betrekking tot de inschrijving volgen binnenkort. Vanwege de omvang van de historische zaal is het aantal deelnemers, met name aan het ochtendprogramma, gelimiteerd. Bij overintekening bestaat de mogelijkheid voor partners om deel te nemen aan het tweede deel van het programma, vanaf de voordrachten. In dat geval zal voor de partners in de ochtend een alternatief programma worden aangeboden. Leden van de Werkgroep Historie hebben voorrang bij de aanmelding.