Arthur van de Walle geridderd

17-06-2020 -
Arthur van de Walle werd vrijdag 24 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Arthur richtte in 1995 een maatschap Gynaecologie op in het Elkerliek Ziekenhuis. Naast zijn werk als gynaecoloog was hij lid van het bestuur van de medische staf, van de Intercollegiale toetsingscommissie, van de oncologiecommissie en maakte deel uit van de sollicitatiecommissie. Sinds zijn pensioen in 2017 ondersteunt hij 'zijn' maatschap nog altijd met advies en maakt deel uit van de necrologiecommissie.
Sinds 1996 was Van de Walle voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis voor afdeling Helmond e.o. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de fusie tussen de afdelingen Helmond e.o. en Deurne. Eerder ontving hij de erkenningen van 10 en 20 jaar vrijwilligerswerk van het Nederlandse Rode Kruis. Eind 2019 nam Van de Walle afscheid van het Rode Kruis.
Sinds 2016 zet Arthur zich als bestuurslid in voor de Stichting Sun in Ghana. Zijn kennisoverdracht aan de missie-ziekenhuizen in Ghana is zeer welkom gezien de schaarste aan medische hulpmiddelen in het land. Geld wordt voor de ziekenhuizen ingezameld, materiaal verscheept en in Ghana geïnstalleerd.
De NVOG feliciteert Arthur van harte met de koninklijke onderscheiding.