ZonMW en COVID-19-onderzoek

17-06-2020 - Vanaf 1 mei is het mogelijk om op de website van ZonMw subsidie aan te vragen voor onderzoeken naar preventie, diagnostiek, en behandeling van COVID-19. In totaal is er € 27 miljoen beschikbaar gesteld door de ministeries van VWS, OCW en het NWO. De onderzoeken moeten bijdragen aan het bestrijden van de gevolgen van COVID-19 op korte en langere termijn en nieuwe kennis genereren over deze infectieziekte. Ook kan er vanaf 6 mei subsidie aangevraagd worden voor onderzoeken naar de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Dit nieuwe onderzoeksprogramma van ZonMw richt zich meer op kennis en praktische oplossingen die de negatieve gevolgen van de pandemie kunnen beperken. Bron: ZonMW