Aios-tarief voor SIG's en NVOG-werkgroepen

23-08-2020 - Bij onze VAGO-werkbezoeken kwam naar voren dat de contributie voor deelname aan een werkgroep of SIG een financiële drempel kan opleveren. Vooral bij interesse voor deelname aan meerdere werkgroepen. Derhalve heeft het NVOG-bestuur besloten om per 
1 januari 2021 de contributie van alle werkgroepen en SIG’s aan te passen naar een speciaal en vast aios-tarief van € 10. Dit tarief komt te vervallen na afronding van de opleiding. Nota bene: De Dutch Menopause Society (DMS) was altijd al gratis voor aios en dat zal ook zo blijven!
Sommige contributies waren gelinkt aan het lidmaatschap van een wetenschappelijk tijdschrift of een ander privilege – het kan zijn dat de werkgroep hier nu een aparte contributie voor vraagt, waar de aios zelf de keuze kan maken of dit wel/niet gewenst is. Als tegenprestatie verwachten we nu wel dat de deelnamegraad van aios onder werkgroepen omhoog gaat! Dit kunnen we ook van harte aanbevelen, aangezien dit naast inhoudelijke verdieping ook een mogelijkheid biedt tot netwerken en ontwikkeling van bestuurlijke competenties. Bron: NVOG