FMS-kennisagenda COVID-19

23-08-2020 - De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 opgericht. Deze zal o.a. een multidisciplinaire kennisagenda opstellen m.b.t. COVID-19-gerelateerd onderzoek. Het doel van deze kennisagenda is een overzicht geven van de belangrijkste kennisvragen met betrekking tot infectiepreventie, diagnostiek, behandeling (medicamenteus en niet-medicamenteus) en nazorg van COVID-19 én de (indirecte) impact van COVID-19 op de volksgezondheid via uitgestelde, afgeschaalde of vermeden reguliere zorg.

De FMS heeft daarom de wetenschappelijke verenigingen gevraagd om kennishiaten te formuleren en in te dienen. De kennisvragen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: ze worden breed gedragen en omvatten medisch specialistische zorg.
Voor het indienen van kennisvragen kan gebruik worden gemaakt van dit invulformat FMS-COVID-19, vul het formulier zo compleet mogelijk in en mail het uiterlijk 16 september a.s. naar wetenschap@nvog.nl. Let op het invulformat staat op het besloten ledenportaal: je moet eerst inloggen. Bron: NVOG