Webinar Hormoontherapie

05-02-2021 - Op 2 maart 19.00-21.20 uur zullen Monique Brood-Van Zanten en Dorenda van Dijken de update van de Praktische Handleiding (PH) Hormoontherapie (HST) via een webinar bespreken. Alle soorten in Nederland beschikbare HST, voor- en nadelen, indicaties en contra-indicaties komen aan de orde voor goede zorg op maat. De PH is te vinden op de Database Richtlijnen: Praktische handleiding HST.pdf (richtlijnendatabase.nl)

Het webinar is bedoeld voor gynaecologen en aios, maar andere hulpverleners zijn ook welkom. Accreditatie is aangevraagd en deelname is gratis! Programma: zie website Dutch Menopause Society (DMS): www.demenopauzespecialist.nl. Aanmelden: info@demenopauzespecialist.nl o.v.v. naam, functie en BIG-registratienummer.

Bron: DMS