Rubriek
De rubriek Hora Est wil de lezer kennis laten maken met actuele proefschriften en een podium bieden aan promovendi om hun promotieonderzoek toe te lichten. De rubriek wijkt sterk af van de algemene instructies en procedure van het indienen van een artikel, zie hieronder, maar bestudeer wel de spelregels voor spelling en taalgebruik.

Voorwaarden

Het proefschrift moet interessant zijn voor de lezers van het NTOG, en mag niet langer dan zes maanden voor inzending verdedigd zijn.

De rubrieksredacteuren Annemijn Aarts en Rafli van de Laar maken een selectie uit de aangeboden proefschriften. Zij letten op de variatie in onderwerpen, deelgebieden en de universiteit waar je promoveerde.

De rubriek beslaat maximaal 1 pagina. Dat is, in het algemeen voldoende voor de titel, je naam, de promotoren en je universiteit, een foto van de cover en een beschrijving van max. 650 woorden op basis van onderstaande vragen.  

De redactie behoudt zich het recht voor in het kader van eindredactie de aangeleverde tekst in te korten en/of te corrigeren.

Kopregel

  • Noem de titel van je proefschrift
  • Zet daaronder de gegevens en wel op deze wijze: Promovendus Esther van Barneveld | Promotor prof. dr. M.Y. Bongers | copromotoren dr. C. Leue, dr. A.C. Lim, dr. J.W.M. Maas| 21-04-2022, Maastricht University

Vragen

Graag de antwoorden geven in de eerste persoon (ik/wij) zodat het letterlijk antwoorden zijn op vragen. 

  • Waar gaat je proefschrift c.q. onderzoek over?
  • Wat is de belangrijkste les uit je proefschrift voor de dagelijkse klinische praktijk van de Nederlandse gynaecoloog?
  • Wat is de meerwaarde van je onderzoek voor de individuele patiënt?
  • [optioneel] Wat is de meerwaarde van je onderzoek voor de maatschappij (denk aan zaken zoals doelmatigheid, zinnige zorg, enzovoort)
  • Wat is je voorstel voor vervolgonderzoek?
  • Welke vraag van de opponent gaf een interessante discussie en wat was je antwoord daarop/wat had je achteraf willen antwoorden)? Maak bij deze vraag een keuze tussen een van de twee opties
  • [optioneel] Wat is de beste stelling uit je proefschrift?

Afbeelding

De afbeelding moet een drukbare scan of pdf van het omslag zijn. Dat wil zeggen bij een resolutie van 300 dpi tenminste een afmeting hebben van 60 x 80 mm. Formaten .jpg, .pdf, .png of .tif.

Aanmelden

Wil jij jouw proefschrift aanmelden? Mail dan de titel van je proefschrift en je contactgegevens naar ntog@gaw.nl. Annemijn of Rafli neemt dan contact met je op.