Rubriek
De rubriek Hora Est, die met ingang van volume 132 in het NTOG is opgenomen, wil de lezer kennis laten maken met actuele proefschriften en een podium bieden aan promovendi om hun promotie-onderzoek toe te lichten.

Voorwaarden
Het proefschrift moet interessant zijn voor de lezers van het NTOG, mag niet langer dan zes maanden voor inzending verdedigd zijn.
De rubrieksredacteuren Annmemijn Aarts en Rafli van de Laar
maken een selectie uit de aangeboden proefschriften. Zij letten op de variatie in onderwerpen, en deelgebieden en de universiteit waar je promoveerde. Niet ieder aangeboden proefschrift komt dus voor plaatsing in aanmerking.
De rubriek Hora Est is, net als het hele NTOG, geschreven in het Nederlands.  

Frequentie en omvang
Hora Est verschijnt in elk nummer van het NTOG (8 x per jaar) en beslaat maximaal 1/1 pagina. Dat is, in het algemeen voldoende
voor de titel, je naam, de promotoren en je universiteit, een foto van de cover en beschrijving van max. 650 woorden op basis van enkele vragen. 

Vragen
Graag de antwoorden geven in de eerste persoon (ik/wij) zodat het letterlijk antwoorden zijn op vragen. 
• Waar gaat je proefschrift c.q. onderzoek over?
• Wat is de belangrijkste les uit je proefschrift voor de dagelijkse klinische praktijk van de Nederlandse gynaecoloog?
• Wat is de meerwaarde van je onderzoek/proefschrift voor de individuele patiënt?
• [optioneel] Wat is de meerwaarde van je proefschrift voor de maatschappij (denk aan zaken zoals doelmatigheid, zinnige zorg, enzovoort)
• Wat is je voorstel voor vervolgonderzoek?
• Welke vraag van de opponent gaf een interessante discussie en wat was je antwoord daarop (of had je achteraf willen antwoorden)?
• [optioneel] Wat is de beste stelling uit je proefschrift?

Technisch
De tekst (titel, auteur, promotoren, antwoorden op de vragen) foutloos aanleveren in Word. De redactie behoudt zich het recht voor in het kader van eindredactie de aangeleverde tekst in te korten en of te corrigeren.
De afbeelding moet een drukbare scan of pdf van het omslag zijn. Dat wil zeggen bij een resolutie van 300 dpi tenminste een afmeting hebben van 60 x 80 mm. Formaten .jpg, .pdf, .png, .tif en .eps. 

Aanmelden
Wil jij jouw proefschrift aanmelden? Mail dan de titel van je proefschrift en je contactgegevens naar ntog@gaw.nl. Annemijn of Rafli neemt dan contact met je op.