Colofon Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie

Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine. Het blad stelt zich ten doel de leden van de NVOG en andere specialisten, werkzaam op het gebied van de gynaecologie, perinatologie en voortplantings-geneeskunde, op de hoogte te houden van ontwikkelingen op deze deelterreinen. Het NTOG probeert haar doel te bereiken door middel van wetenschappelijke artikelen, kwaliteitszorg en richtlijnen, congresagenda en -verslagen, commentaren, columns, andere vaste rubrieken en themanummers. NTOG verschijnt tien maal per jaar en bevat tenminste 48 pagina's. NTOG wordt uitgegeven door GAW ontwerp+communicatie b.v. te Wageningen.

Hoofdredacteur dr. Velja Mijatovic
Uitgever & eindredacteur Jelle de Gruyter
Redactiesecretariaat Judica Velema
Advertentieacquisitie Brickx

Hoofdredactie
V. Mijatovic, hoofdredacteur e mijatovic@vumc.nl 
W.M. Ankum, voorzitter deelredactie gynaecologie
J.W. Ganzevoort, voorzitter deelredactie perinatologie
R.M.F. van der Weiden, voorzitter deelredactie vpg
S.J. Tanahatoe, redacteur vpg
B.B. van Rijn, redacteur perinatologie
F. Vernooij, rubrieksredacteur NOBT, BOBT 
R. van de Laar, rubrieksredacteur NOBT, BOBT
B. Groen, namens VAGO
J. van 't Hooft, redacteur Crown Initiative
A.A. de Ruigh, rubrieksredacteur UNO
A.W. Kastelein, rubrieksredacteur UNO
M.J. Janssen, illustraties
A.C.M. Louwes, bureauondersteuning NVOG

Deelredacties
E.A. Boss, rubrieksredacteur NOBT
S.F.P.J. Coppus, rubrieksredacteur NOBT
J.J. Duvekot, perinatoloog
O.W.H. van der Heijden, perinatoloog
K.D. Lichtenbelt, klinisch geneticus
L.L. van Loendersloot, voortplantingsgeneeskunde
A.L. Metz-Berends, voortplantingsgeneeskunde
M.H. Mochtar, voortplantingsgeneeskunde
A.C.J. Ravelli, epidemioloog
W.B. de Vries, kinderarts-neonatoloog
Ph.Th.M. Weijenborg, gynaecoloog 

Eindredacteur
Jelle de Gruyter

Uitgever & redactiesecretariaat
GAW ontwerp+communicatie b.v.
Generaal Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen 
Judica Velema (bureauredacteur)
Jelle de Gruyter (uitgever) 
t 0317 425880 
e ntog@gaw.nl    
i  www.gaw.nl

Oplage en verschijning
1850 exemplaren 8 x per jaar.

Advertenties
Brickx, Kranenburgweg 144, 2583 ER Den Haag, 
dhr. E.J. Velema 
m  06 4629 1428
t  070 3228437 
i  www.brickx.nl  
e  eelcojan@brickx.nl

 

Auteursrecht en aansprakelijkheid

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, digitaal noch analoog, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Redactie en uitgever verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld; evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Redactie en uitgever aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

ISSN 0921-4011

 

 

Voor alle informatie over de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie kijk op www.nvog.nl